Listopad

Kinematograf dla Malucha, godz. 11.00, Bilet: 10 i 5 zł

Prezentacja filmów animowanych połączona z działaniami plastycznymi dla dzieci.

III Kutnowskie Spotkania Chóralne

Przegląd chórów zaprzyjaźnionych z Chórem Speranza