Spotkania

Podwieczorek z... Olgą Bończyk, godz. 18.00, Bilet: 15 zł

Spotkanie ze znaną i lubianą aktorka poprowadzi Leszek Bonar

VOYAGE, wieczór z Janem Kantym Pawluśkiewiczem, godz. 18.00, Bilet: 15 zł

Wieczór to wernisaż wystawy, spotkanie z autorem, krótki recital Jana Kantego Pawluśkiewicza i spotkanie z publicznością.