Dzieci

Poranek Muzyczny dla Dzieci, godz. 11.00, Bilet: 5 zł

PROGRAM DLA DZIECI POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA!
PODCZAS PORANKA ŚWIATŁO NA WIDOWNI PRZYGASZONE!!!

Kolejny z cyklu muzycznych programów edukacyjnych dla dzieci.

Kinematograf dla Malucha, godz. 11.00, Bilet: 5 zł/10 zł

PROGRAM DLA DZIECI POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA!
PODCZAS PORANKA ŚWIATŁO NA WIDOWNI PRZYGASZONE!!!

Prezentacja filmów dla dzieci połączona z zajęciami plastycznymi.

Detektyw Szkiełko na tropie, Teatr Itakzagramy i Teatr Improwizacji Afront z Warszawy, Bilet: 12 zł

PROGRAM DLA DZIECI POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA!
PODCZAS PORANKA ŚWIATŁO NA WIDOWNI ZGASZONE!!!

Zapraszamy serdecznie małych i dużych widzów na improwizowaną historię kryminalną, która bez waszej pomocy się nie wydarzy!