02.02.2020.

VOYAGE, wieczór z J.K. Pawluśkiewiczem z powodów organizacyjnych zostaje przeniesiony na 25 września!!!

Bilety zachowują swoją ważność lub można je będzie zwrócić w kasie KDK.