14.09.2017.

SZALOM ASZ

Miedzynarodowa Konferencja Naukowa, Kutno - Łódź, 14-16 września 2017r.

PROGRAM KONFERENCJI

  1. Otwarcie konferencji (Prezydent Miasta Kutna – Zbigniew Burzyński, Prezydent Zbigniew Wdowiak, prof. dr hab. Sławomir Żurek - KUL, dr Agata Dąbrowska - UL)
  2. Wykład inauguracyjny (moderator: prof. dr hab. Daniel Kalinowski, AP) - David Mazower „Życie Asza w Polsce jako mieszkańca i gościa"
  3. Przerwa
  4. Sesja: Asz i jego twórczość w zagranicznej krytyce literackiej/International reception of Asch and his works (moderator prof. dr hab. Sławomir Żurek, KUL)

a.   What is Jewish World Literaturę? A comparison of Sholem Asch and l. B. Singer - prof. Jan Schwarz (Lund University)

b.   Sholem Asch, Dramatist: Toward a Reassessment - prof. Joel Berkowitz (University of Wisconsin-Milwaukee)

5. Przerwa kawowa

6. Sesja: Tropy, konwencje, motywy w twórczości Asza j Tropes, Conventions and Motifs in asch's Works (moderator: prof. dr hab. Andrzej Fabianowski, UW)

a. Kabalistyczne tropy dotyczące zła w opowiadaniach Szaloma Asza - prof. dr hab. Sławomir Żurek (KUL)

b. Matka z perspektywy mężczyzny. O kilku opisach w prozie Szaloma Asza - prof. dr hab. Daniel Kalinowski (AP)

c. Czasy Mesjasza w perspektywie przemian europejskiej teorii dramatu 1890-1910 - dr Karol Samsel (UW)
7. Dyskusja