30.05.2018.

Święto Szkoły

Święto Zespołu Szkół nr 2 w Kutnie