26.10.2019.

EtnoPuls

Projekt dotowany z Narodowego Centrum Kultury. Organizator: Dom Literatury w Łodzi.

W skład projektu wchodzi:
18.00 - Turniej Jednego Wiersza
18.30 - Łukasz Kazimierczak/ Łucja Kuttig
19.30 - Koncert zespołu Odpoczno

Turniej Jednego Wiersza;
obowiązują wiersze niepublikowane i nienagradzane. Czas prezentacji: maks. 3 minuty. Wiersz należy przedstawić osobiście.

Etno-Turniej Jednego Wiersza

 

Pula nagród wynosi 500 złotych. Wiersze oceni Jury powołane przez organizatorów. Warunkiem uczestnictwa w Etno-Turnieju Jednego Wiersza jest osobiste stawienie się w dniu 26 października 2019 roku do Centrum teatru Muzyki i Tańcaw  Kutnie i osobiste odczytanie nigdzie niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach utworu poetyckiego. Czas prezentacji nie może przekroczyć trzech minut. Uczestnicy zobowiązani są również do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) i wyrażenia zgody na wykorzystanie ich wizerunku w kontekście ogłoszenia wyników turnieju. W przypadku osób niepełnoletnich wspomniane zgody podpisują opiekunowie prawni.

 

Spotkanie autorskie:
Łukasz Kaźmierczak / Łucja Kuttig - ur. 1990. Autor/ka książki poetyckiej "Kokosty" (2018), nagrodzoną w Złotym Środku Poezji w Kutnie. Laureat/ka konkursów: im. Jacka Bierezina i im. Klemensa Janickiego. Przygotowuje do druku książkę poetycką "Agresty". Mieszka w Koluszkach.

Zespół:

Zespół powstał w 2014 roku, złożony jest z doświadczonych łódzkich muzyków, którzy na co dzień zajmują się różnymi gatunkami: od muzyki improwizowanej, poprzez alternatywną scenę rockową aż po polską muzykę tradycyjną. Wspólnym mianownikiem dla członków zespołu okazała się muzyka z regionu opoczyńskiego. Starając się zachować jak najbardziej surowe i oryginalne brzmienie, a zarazem dotrzeć do własnych muzycznych korzeni, grupa chce łączyć współczesną improwizację z żywiołowością wiejskiego grania. Laureaci Konkursu Muzyki Folkowej Polskiego Radia "Nowa Tradycja" 2015.

Skład:

Joanna Gancarczyk - śpiew, basy

Marcin Lorenc - skrzypce

Marek Kądziela - gitara, efekty

Piotr Gwadera - dżaz, bębenek