14.10.2017.

WARSZTATY WOKALNE

Warsztaty Wokalne i próby z orkiestrą festiwalową w ramach VII Festiwalu Piosenki Rozdźwięki – Kutno 2017

WARSZTATY WOKALNE i KONKURS - "KONCERT JESIENNY"

1. Dnia 14 października 2017 r. w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie  odbędą się Warsztaty Wokalne i próby z orkiestrą festiwalową.
2. Dnia 15 października 2017 r. w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbędzie się Koncert Konkursowy VII Festiwalu Piosenki „Rozdźwięki” – Kutno 2017.
3. W Koncercie Konkursowym każdy solista, duet lub zespół wokalny wyłoniony w trakcie eliminacji zaprezentuje jeden utwór.
3. Rada Artystyczna festiwalu zastrzega sobie prawo wyboru tego utworu spośród dwóch prezentowanych podczas eliminacji lub zaproponowanie nowego utworu.

JURY i NAGRODY

1. Wszystkie prezentacje w koncercie konkursowym będą oceniane przez jury.
2. Ocenie podlegać będą:
a) walory wokalne
b) umiejętności warsztatowe
c) interpretacja utworu
d) dobór repertuaru i możliwości wykonawcy
 3. Decyzje Jury są ostateczne.

4. NAGRODY
Grand Prix VII Festiwalu Piosenki Rozdźwięki – Kutno 2017 - 1.000 zł.
Nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.
Jury ma prawo zaprosić jednego lub dwóch spośród głównych laureatów do  udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA – Zielona Góra 2018.