05.10.2017.

INNI Z FLORIAŃSKIEJ

"Inni z Floriańskiej" spektakl przygotowany przez dzieci z SP nr1 i innych szkół w Gostyninie. W ramach X Festiwalu Szaloma Asza.