14.11.2017.

KONFERENCJA

Konferencja zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Konferencja "Przywrócić uśmiech" wpisuje się w realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2017 i jest poświęcona przemocy wobec dzieci.