19.08.2018.

Artystyczne Studio Rodzica

Warsztaty plastyczn dla dorosłych prowadzone przez Lidię Olesińską-Dolech z  Zawoi.