09.11.2017.

Forum Przystanek 60+, godz. 9.00

FORUM Przystanek 60 +

Idea:  Celem Forum jest integracja środowiska i organizacji seniorskich w terenie, poprzez  wykłady  i prezentacje, przekazanie wiedzy i doświadczeń, w zakresie ponoszenia kompetencji twórczych i społecznych uczestników spotkania.
Ramowy program forum :
8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 09.15 powitanie uczestników przez przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i organizatorów
09.15 – 10.00 prof. Dr Euro-Ing. Andrzej Koziarski wieloletni Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej, wykład poświęcony aktywności wieku dojrzałego, ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką w tym procesie odgrywają Uniwersytety  Trzeciego Wieku. Gościem specjalnym będzie Pani Dr Beata Groblewska – Bogus , dziekan kierunku Ekonomia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, opiekun UTW na tej Uczelni.
10.00 – 10.45 prof. Mirosław Henke PWSFiT , aktor teatru Powszechnego – wykład poświęcony artystycznej aktywności ludzi dojrzałych z elementami występu aktorskiego – fragmenty „Dobrego Wojaka Szwejka”
10.45 - 11.00 przerwa kawowa
11.00 – 11.45  Marlena Mencel – konsultant firmy Google – praktyczny wykład - „Facebook jako narzędzie prezentacji siebie i swojej twórczości. Czyli jak dogonić wnuki”
11.45– 12.30 Panel dyskusyjny – prowadzenie Marek Składowski
12.30 - 12.45 Przerwa techniczna – przygotowanie zespołu
12.45  - 14.00 koncert -  Sylwia Strugińska  solistka Teatru Muzycznego w Łodzi z zespołem. Szlagiery okresu międzywojennego, najbardziej znane arie operetkowe i przeboje musicalowe.
14.00 – poczęstunek i rozmowy kuluarowe