17.11.2018.

1000 róż dla Kutna

Realizacja jednego z projektów Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego