28.10.2018.

Rozdzwięki 2018

Zapraszają: Kutnowski Dom Kultury, Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie, Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie oraz Fundacja Młodzi Artyści