21.02.2018.

Dni Frankofonii

Przesłuchania uczestników konkursów na interpretację piosenki i poezji francuskiej.