III Świat Muzyki

Centrum Teatru Muzyki i Tańca
filia Kutnowskiego Domu Kultury